Kurs ochroniarza

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

O kursie

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia oraz uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (na policji).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, muszą spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie minimum gimnazjalne,
  • niekaralność,
  • ukończone 21 lat.
Cena szkolenia: 1400,00 zł
Czas trwania szkolenia: 245 godzin
Miejsce: Śląskie Centrum Edukacji, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

Blok ogólnoprawny - przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń, wybrane elementy prawa karnego procesowego, wybrane elementy prawa cywilnego, wybrane elementy prawa pracy, wybrane elementy psychologii, etyka pracownika ochrony, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej - 50 godzin.

Ochrona osób i mienia - przyczyny zamachu na osoby, metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki, założenia taktyczne przeciwdziałania atakom, organizacja grupy ochronnej, ochrona obiektu, ochrona konwojów, techniczne środki zabezpieczenia mienia - 100 godzin.

Wyszkolenie strzeleckie - budowa i zasady działania broni, zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, techniki posługiwania się bronią, strzelanie - 35 godzin.

Samoobrona i techniki interwencyjne - samoobrona, techniki interwencyjne - 60 godzin.